Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

sprajtt
2252 2e51 420
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaFiodor11 Fiodor11

April 12 2015

sprajtt
sprajtt
sprajtt
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaodulekkocurek odulekkocurek
sprajtt
2037 f476 420
i'm in love
Reposted fromcalineczka calineczka
sprajtt
2743 ce91 420
Reposted fromumieranko umieranko

February 27 2015

0184 1840 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahumane humane
sprajtt
sprajtt
Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie: nie poddawaj się, przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz.
— Muhammad Ali
Reposted fromavooid avooid viaostatni ostatni
sprajtt

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
sprajtt
2707 3e5e 420
Reposted fromrisky risky viain-flagranti in-flagranti
sprajtt
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaSkydelan Skydelan
sprajtt
Kluczem do szczęścia są marzenia, które można zrealizować.
— Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaSkydelan Skydelan
sprajtt
9269 5fca 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viain-flagranti in-flagranti
sprajtt
sprajtt
1122 b475 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahumane humane
sprajtt
Moroccan Baked Eggs
sprajtt
Wolę przyjemną ciszę niż niewygodne rozmowy każdego dnia.
— bez tej ciszy przyjaźni nie ma.
Reposted fromzenibyja zenibyja viagreymouse greymouse
sprajtt
1773 0edc 420
Reposted fromwhoknows whoknows viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl